• Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Valuta

Behöver man bygglov för Tunnelväxthus?

Behöver man bygglov för tunnelväxthus? svaret är "kanske".

Hör med byggnadsnämnden i din kommun

För att få ett 100% klart besked så ring till byggnadsnämnden i din kommun och fråga. Det kan gälla olika regler för detaljplanerat och icke detaljplanerat område.

CUPCAKE

Bygglov

Alla permanenta byggnader ska ha bygglov om de överstiger 15kvm (Friggebod) resp 25kvm (Attefallshus). Det är här som Tunnelväxthus faller lite mellan stolarna då det är enkelt att flytta på Tunnelväxthuset och det således kan anses som en icke permanent / tillfällig byggnad. Det är upp till kommunen att tolka. Frågan är om Tunnelväxthuset ska räknas som en permanent byggnad eller inte? En tillfällig byggnad kan också räknas som en permanent byggnad om den står på samma plats år efter år.

Friggebod
Växthus på under 15 kvm behöver du inte bygglov för om de står längre ifrån tomtgränsen än 4,5m
Attefallshus
Växthus på upp till 25kvm - Måste anmälas till kommunen före ni bygger - men har ett förenklat förfarande.

Länk bygglovsregler Boverket

Så här resonerar Sara Bäckmo (skillnadens trädgård) om bygglov:

"Det beror på storleken på tunneln, samt var du bor. En liten tunnel behöver oftast inget bygglov eller anmälan till kommunen, men det kan vara bra att ringa och kolla för säkerhets skull. Jag har kontaktat kommunen för mina tunnlar och inte behövt göra anmälan eller ansöka om bygglov. Den avgörande punkten här har varit att konstruktionen inte är permanent, den kan alltså tas ner om så skulle behöva. Betona gärna det i samtal med kommunen, så kan det underlätta. Det behövs tillstånd från grannfastighet om tunneln sätts upp närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, det kan vara bra att känna till."

Undantag
Bor du på en lantbruksfastighet så kan du vara undantagen från bygglov då växthuset kan räknas som ekonomibyggnad. - men även här finns olika  tolkningar och olika regler om du är i detaljplanerat område eller inte. Tolkningsfrågan här är om växthuset är en del av jordbruket eller en självständig förädlingsindustri? På Boverket kan man läsa:

"Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller växthus som inte direkt behövs för driften av jord- eller skogsbruk eller fisket utan mera är att anse som självständiga förädlingsindustrier och räknas därför inte som undantagna ekonomibyggnader."

Prata med grannarna
Även om du inte behöver bygglov så kan det vara god idé att prata med grannarna innan du bygger nära tomtgränsen så att inte växthuset stör för dem.

Flytta på växthuset
Om ni bygger ett större växthus utan bygglov och kommunen tycker ni ska ha bygglov för det så är det enkelt att montera ner eller flytta på växthuset.

Bygglovsritningar

Vi hjälper er gärna (kostnadsfritt) med bygglovsritningar på växthusen om ni vill söka bygglov för ert GjordNära tunnelväxthus. Tänk på att kommunen kan ha handläggningstid för bygglov - så starta processen i tid.

Tunnelväxthus 9m x 4,5m Tunnelväxthus 5m x 10,5mTunnelväxthus 10,5m x 5m