Marken & Förberedelser

marken

MarkdukInnan ni köper ett växthus behöver ni veta att jorden där det ska stå är tillräckligt djup. På en del platser i ligger berget mycket grunt och då kan ni få problem när ni ska montera växthuset.

Mät upp platsen där ni vill sätta upp ert växthus och markera den med snöre. Använd en lång sticka, spett eller pinne för att kontrollera att jorddjupet är minst 50cm. Får ni inte ner mätstickan kommer ni heller inte att få ner jordankarna som ska hålla fast växthuset. Om marken inte är tillräckligt djup så går det att kapa jordankarna om man använder sig av jordankare & ankarplattor. Ett annat alternativ är att bygga växthuset på en sarg med hjälp av sargpaketet.

Nu ser ni också hur stort ert växthus kommer att bli och om placeringen känns bra. Läs mer om placering här.

Detta är också ett utmärkt tillfälle att fundera på hur ni ska inreda växthuset, med odlingsbäddar och annat. Allt sådant är mycket enklare att förbereda innan ni sätter igång att bygga! Ska ni till exempel gräva undan gräs, eller flytta större mängder jord så är det enklare att göra innan växthuset står på plats.

Placera växthus på lutande underlag

Det går bra att marken är något ojämn. Man kan justera höjden på bågarna genom att skjuta ner väggrören djupare i jordankarna. Det går också att montera växthuset lutande - från gavel till gavel. Man kan ej montera växthuset lutande från långsida -> långsida. Då måste istället ena långsidans rör sänkas ner så att bågarna står i våg.

 Lutande väggrörvaggror lutande3

Underlag

Enklast är det såklart att bygga växthuset på ett plant underlag. Ni kan montera det direkt på gräsmattan utan att gräva undan gräs först. Gör ni så rekommenderar vi att ni använder en markduk för att minska på ogräset i växthuset. Markduken kan sedan täckas av sten eller flis.

Ogräs

Ogräs trivs såklart också väldigt bra i ett tunnelväxthus. Fram för allt zonen där växthusplasten går ner mot marken är svår att hålla ogräs-fri. Täck gärna denna yta extra noggrant med till exempel tidningar eller markduk. Det är en fördel att låta markduken gå en bit utanför växthuset på långsidorna.

markdukmarkdukmarkdukmarkduk 4markduk 5