Marken & Förberedelser

Förberedelse & markFörberedelse & markInnan ni köper ett växthus behöver ni veta att jorden där det ska stå är tillräckligt djup. På en del platser i ligger berget mycket grunt och då kan ni få problem när ni ska montera växthuset.

Mät upp platsen där ni vill sätta upp ert växthus och markera den med snöre. Använd en lång sticka, spett eller pinne för att kontrollera att jorddjupet är minst 50cm. Får ni inte ner mätstickan kommer ni heller inte att få ner jordankarna som ska hålla fast växthuset.

Nu ser ni också hur stort ert växthus kommer att bli och om placeringen känns bra. Läs mer om placering här.

Detta är också ett utmärkt tillfälle att fundera på hur ni ska inreda växthuset, med odlingsbäddar och annat. Allt sådant är mycket enklare att förbereda innan ni sätter igång att bygga!