Välj dörr & Gavel

Det är en fördel att ha dörrar i båda gavlarna, då det ger möjlighet för bättre luftning. Detta gäller särskilt de större modellerna.  Ni väljer vilken typ av dörr ni vill ha till de olika gavlarna.

 Alla dörrar kommer omonterade och skruvas ihop när växthuset byggs.

Trädörr

Väljer du trädörr får du en ram av trä och dörr av trä. Du fäster plasten i ramens kant. 

Dörren är mycket stabil dörr och består av

Dörr av träDörr av trä

Stängd Gavel

Med det här valet får ni brädor och jordankare att fästa på gavelns mitt. Dessa använder ni för att fästa upp plasten på hela gaveln. Om ni bygger ett större växthus Stängd gavelStängd gavelrekommenderar vi någon form av öppning/ventilation i båda gavlarna. 

 Stängd gavelStängd gavel

Ingen Dörr

Välj det här om ni snickrar dörren helt själva. Ni får ingenting med att fästa gavelplasten i, så väljs detta måste ni själva göra en egen ram att fästa gavelplasten i innan plasten monteras.

 Ingen dörr - för dig som snickrar själv!Ingen dörr - för dig som snickrar själv!